Historia obrazu NMP


Obraz Najświętszej Marii Panny, który znajduje się w głównym ołtarzu kościoła w Rozprzy został podarowany 12 września 1676 r. przez Jana Puszkowskiego. Dalej w aktach parafialnych zapisano, iż został „wprawiony w ołtarz wielki cudami i łaskami wsławiony, po których liczne wota różne do tego obrazu podawali”. Już w następnych roku porucznik Jarosz Lipiński podarował srebro na koronę Madonny, które złotnik piotrkowski Wojciech Brydak na koszt własny pozłocił. Rozwój kultu Matki Bożej w następnych latach przyczynił się do ofiarowania najcenniejszego wotum, jakim była sukienka na obraz Maryi. W dniu 14 czerwca 1713 r. ufundował ją miejscowy proboszcz ks. Wojciech Brzuchański oraz Paweł Bierzyński z Giesek, Hieronim Gliński, Ludwik Pukarzewski, Pan Szraniawski, pisarz grodzki piotrkowski Święcicki i Teodor Więckowski. Wspomniany kapłan włożył sporo troski w rozwój pobożności maryjnej. Naprzód w 1714 r. doprowadził do odnowienia i erygowania ołtarza głównego. Następnie w 1718 r. przeznaczyła 600 zł na pozłocenie ołtarza głównego, gdzie był zawieszony wizerunek Madonny. W inwentarzu z 1753 r. znalazły się ciekawe zapisy w przedmiocie krzewienia kultu maryjnego, zaś liczne wota podarowane Madonnie, paramenty i szaty liturgiczne, świadczyły o zaangażowaniu wiernych w życie parafialne.Kolejna informacja świadcząca o rozwoju kultu maryjnego pochodziła z 1769 r., kiedy członkowie Bractwa Różańcowego ufundowali ramy do obrazu Matki Bożej. Było to oczywiste w przypadku, kiedy dwa lata wcześniej wzniesiono nową świątynię parafialną, do której zdało się wprowadzić łaskami słynący obraz. Istotnym do zobrazowania dziejów pobożności maryjnej był inwentarz z 1798 r., gdzie opisano ołtarz główny, w którym obraz NMP na zasuwie z obrazem Św. Józefa. Innym bardzo ważnym czynnikiem obrazujący rozwój kultu maryjnego były liczne wota ofiarowane madonnie na przełomie XVIII/XIX w. W dniu 8 czerwca 1819 r. zniszczony ołtarz wielki został odnowiony przez organistę Jędrzeja Wiecznikowskiego. W tych miesiącach znaczne były ofiary na rzecz głównego ołtarza i obrazu NMP, co zdaje się potwierdzać rozwój kultu maryjnego. Wymownym był fakt z 4 października 1840 r., kiedy Ignacy Grzączkowski z Kęszyna ofiarował dwa sznury korali na obraz Matki Bożej Nawiedzenia. Inne istotne zdarzenie odnotowano w 1894 r., kiedy miejscowy wójt Leopold Szołowski podarował 120 rubli srebrnych na odnowienie obrazu NMP. Pieniądze te pochodziły od ofiarodawców z gminy Rozprza.

Szczególnym wyrazem pobożności maryjnej w parafii Rozprza, było zapewne skomponowanie pieśni ku czci Maryi, o czym pisał ks. prof. dr hab. Wojciech Pazera w książce pt. Sanktuaria maryjne diecezji częstochowskiej.


Kto nas pocieszy, kto nas uratuje,

tylko Ty Matko się zaopiekujesz,

Zlituj się, zlituj, przytul do Siebie,

którzy z pokorą wołamy do Ciebie,

Matko Rozprzańska, Matko kochana,

Przed Twym obrazem zginamy kolana,

Zlituj się, zlituj, nad sierotami,

Maryjo Rozprzańska, Módl się za nami.


Kontynuacją pobożności maryjnej w parafii Rozprza, było skomponowanie kolejnych zwrotek pieśni opiewających potrzeby wstawiennictwa za pośrednictwem Matki Bożej i próśb ludu czczącego Madonnę w sanktuarium.


Panno Rozprzańska, Święta Dziewico,

O uśmiechniętym słodkim obliczu.

Spójrz na korzący się wierny lud,

Błogosław Matko, nasz znój i trud.

Ref. Tyś pochylona nad swoim Dzieciątkiem,

Jesteś zbawienia pewnym początkiem.

Wskazuj nam drogę, do Twego Syna,

Broń nas przed grzechem Matko Jedyna.

Salve Dziewico, Bogarodzico,

O uśmiechniętym słodkim obliczu.

Jak w Nazarecie, tuliłaś Dziecię,

Okryj nas płaszczem w burzliwym świecie.

Ref. Tyś pochylona nad swoim Dzieciątkiem,

Jesteś zbawienia pewnym początkiem.

Prowadź nas pewnie do Twego Syna,

Rozprzański Kasztel, kornie Cię wzywa.


Witaj nam Matko w złotej koronie,

Panno Rozprzańska jesteś na tronie.

Tobie Maryjo dziś zawierzamy.

Królowa nasza, módl się za nami

Ref. Ave Maryja, Tyś Matką Życia.

Ave Maryja, śpiewamy dzisiaj.

Witaj nam Matko, Bogarodzico.

Tyś naszą Panią, opiekunką życia.

Jak złota gwiazda świecisz na niebie,

i błogosławisz, ratujesz w potrzebie.

Ref. Ave Maryja, Tyś Matką Życia.

Ave Maryja, śpiewamy dzisiaj.


Wszystkie te działania mogły napawać optymizmem w zakresie ukoronowania obrazu NMP w Rozprzy. Zdaniem niektórych do czynności tej przygotowywano się już kilka razy. Pierwsze działania w tym zakresie poczyniono przed pierwszą wojną światową, zapowiadając koronację papieską. Znamiennym był fakt z tego okresu, kiedy w czasie działań wojennych wznoszono świątynię z niemałym trudem. Miejscowy proboszcz dowiedziawszy się, iż 16 grudnia 1915 r. kościół miał być zbombardowany, ukrył cudowny obraz NMP w piwnicy plebanii. Wczesnym rankiem odprawiwszy Mszę św. zauważył, iż przybyli na nią stacjonujący w Rozprzy kozacy. W czasie działań wojennych na plebanii ukryła się wiele kobiet i dzieci uciekających się pod opiekę Matki Bożej Rozprzańskiej, której obraz podczas zajść adorowano w piwnicy. Znaczącym był fakt z czasów duszpasterzowania w Rozprzy wychowawcy zastępów kapłanów, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. Miało to miejsce 20 czerwca 1974 r., kiedy miejscowy proboszcz ks. dr Brunon Magott zanotował następujące zdarzenie. Pojawiła się kobieta zamawiająca Mszę św. dziękczynną, jakich zdaje się być wiele. Jego uwagę przykuł fakt dziękującej matki, która stwierdziła „cudowne ocalenie syna, który wypadł z pędzącego pociągu, jednak cudownie z tego wypadku ocalał”.

Ostatecznie odpowiednie działania w tej mierze sfinalizowano dzięki zabiegom obecnego metropolity częstochowskiego, który w okresie swego pontyfikatu bardzo propaguje pobożność maryjną. W swoim dekrecie ks. arcybiskup jako datę koronacji wyznaczył dzień 14 listopada 2009 roku.

W uroczystej procesji przedstawiciele parafian wnieśli korony, zaś arcybiskup S. Nowak odmówił modlitwę koronacyjną. Po niej nastąpiło poświęcenie koron i nałożenie ich na skronie Jezusa i Maryi, czego dokonali kolejno metropolici: częstochowski i lubelski, punktualnie o godz. 11.00. Po ukoronowaniu arcybiskup S. Nowak dokonał Aktu zawierzenia Maryi „Zawierzamy Ci Matko Życia rodziny, a w Roku Kapłańskim szczególnie kapłanów...”. Dalej odbyło się Ślubowanie kustosza Sanktuarium. Po Komunii św. nastąpiło podziękowanie proboszcza ks. W. A. Płomińskiego oraz przedstawicieli parafian. Mszę św. zakończyło błogosławieństwo o NMP. Uroczystość zakończyła się procesją ulicami Rozprzy z ukoronowanym obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Życia. W procesji obraz nieśli przedstawiciele duchowieństwa oraz wiernych.

Źródło: Ks. Władysław Piotr Wlaźlak, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Życia w Rozprzy, Częstochowa 2009

Dzisiaj jest

poniedziałek,
30 stycznia 2023

(30. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, IV Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń:
2387613